Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
30-01-2562
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) (ระหว่างวันที่ 7-21 ก.พ. 62)  
รายละเอียด
21-01-2562
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-23 ก.พ.62)  
อ่านต่อ