Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
19-06-2561
ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
รายละเอียด
25-05-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
อ่านต่อ