Untitled Document Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
21-06-2562
รายชื่อผู้แทนของส่วนราชการในคณะกรรมการศึกษาจังหวัด_76 จังหวัด  
รายละเอียด
12-06-2562
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)  
รายละเอียด
31-05-2562
ประกาศสำนักงงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
รายละเอียด
21-05-2562
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินเและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
รายละเอียด
21-05-2562
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
อ่านต่อ