Untitled Document Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
13-12-2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ   

27-09-2562
ประชาสัมพันธ์ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ณ สถาบัน IIT ของอินเดีย หมดเขตยื่นเอกสารการสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
รายละเอียด
20-08-2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  
รายละเอียด
06-08-2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและแนะแนวการศึกษาและอาชีพสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
รายละเอียด
08-07-2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร   
อ่านต่อ