Untitled Document Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
10-08-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด
06-07-2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "วิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF" และเปลี่ยนสถานที่จัดการฝึกอบรม จากเดิมเป็น โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ และขอให้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561  
อ่านต่อ