Untitled Document Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
08-02-2562
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเครือข่าย นบม.เรื่อง“สองทศวรรษเครือข่าย นบม.กับมิติใหม่ของอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ”  
รายละเอียด
25-10-2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 18 (กำหนดการและการเตรียมตัวการฝึกอบรมแนบท้ายประกาศนี้)  
รายละเอียด
10-08-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด
06-07-2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "วิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF" และเปลี่ยนสถานที่จัดการฝึกอบรม จากเดิมเป็น โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ และขอให้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561  
รายละเอียด
25-06-2561
ประกาศรับสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 30 - 31 เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดโครงการแนบท้ายประกาศนี้)  
อ่านต่อ