Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
24-09-2561
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 18 ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ต.ค. 2561 (ใบสมัครและแบบตอบรับเข้าอบรม แนบท้ายประกาศนี้)   
รายละเอียด
10-08-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
อ่านต่อ