Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
01-06-2561
ประกาศรับสมัคร "การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF"  

01-06-2561
ประกาศรายชื่อผุ้เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที 29   
อ่านต่อ