Untitled Document Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
09-12-2562
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
รายละเอียด
22-11-2562
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)  
รายละเอียด
20-11-2562
ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ปีการศึกษา 2562  
รายละเอียด
15-11-2562
ขอความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษและ/หรือสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)  
รายละเอียด
14-11-2562
ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562   
อ่านต่อ