Untitled Document Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
25-04-2562
โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาในระดับพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
รายละเอียด
25-04-2562
สถาบันดนตรี Liszt Academy of Music ประเทศ Hungary มีความประสงค์ร่วมมือด้านวิชาการดนตรีกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาไทยแห่งใดที่เปิดสอนวิชาการดนตรีในระดับปริญญาสนใจมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันดังกล่าว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ   
รายละเอียด
23-04-2562
งาน JAPAN JOB FAIR 2019  
รายละเอียด
22-04-2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว429 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 490 ประจำเดือนเมษาบย 2562  
รายละเอียด
22-04-2562
หนังสือเวียนที่ ศธ 0501(8)/ว430 เรื่อง นิตยสาร SAWASDEE ฉบับ April-3May 2019  
อ่านต่อ