Untitled Document Untitled Document

รายละเอียด
25-04-2561
ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงาน JAPAN JOB FAIR 2018 ระหว่างวันศุกร์และเสาร์ที่ 8 – 9 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. – 18.00 น. ณ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   
รายละเอียด
25-04-2561
ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาตอบแบบสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
อ่านต่อ