Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเขียนรายงานการศึกษาตนเองเพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)” [ 13:06:2562]

      วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 [ 11:06:2562]

      สป.อว. (ด้านการอุดมศึกษา) สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ร่วมจัดงาน “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” [ 27:05:2562]

      การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ” กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ณ จังหวัดน่าน [ 24:05:2562]

      รองนายกย้ำนโยบายให้มหาวิทยาลัยปรับตัวเพื่อตอบรับความต้องการในการพัฒนาประเทศ [ 16:05:2562]

      การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 [ 08:05:2562]

:: งาน : รับสมัครงาน ::

ไม่มีข่าวใหม่ ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

ไม่มีข่าวใหม่ ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด
20 มกราคม 2563
ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
8 มกราคม 2563
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การสมัครขอรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ
รายละเอียด
7 มกราคม 2563
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขยายกำหนดเวลาในการจัดส่งรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว190 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 519 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  
รายละเอียด
13 กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว185 เรื่อง ส่งนิตยสาร SAWASDEE ฉบับ fabruary 2020  
รายละเอียด
11 กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว177 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 518 ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด
3 กุมภาพันธ์ 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว147 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 517 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด
27 มกราคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว117 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 516 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2563
รายละเอียด
22 มกราคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว89 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 499 ประจำเดือนมกราคม 2562
รายละเอียด
20 มกราคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว76 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 515 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2563
รายละเอียด
15 มกราคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว56 เรื่อง ส่งนิตยสาร SAWASDEE ฉบับ January 2020
รายละเอียด
13 มกราคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว35 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 514 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563
รายละเอียด
6 มกราคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว10 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 513 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2563