Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 26:03:2562]

      การประชุมผู้บริหารระดับสูงที่กำกับดูแลงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2562 [ 14:03:2562]

      สกอ. จัดประชุมการออกแบบหลักสูตร ตามแนวทางบัณฑิตพันธุ์ใหม่ [ 26:02:2562]

      (Thai-Austrian Friendship 150th Anniversary Celebration Concert) [ 13:02:2562]

      ทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 [ 08:02:2562]

      สกอ.ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 62 สู่การเป็นข้าราชการมืออาชีพ [ 30:01:2562]

:: ข่าวจากสำนักพิมพ์ ::

สนช. ทิ้งทวนสัปดาห์สุดท้าย [ 04:03:2562 ]
หมออุดม ยัน กมธ.ตัด ม.77 จริง [ 04:03:2562 ]
คลังตีกลับกองทุน สกอ. [ 23:02:2562 ]

:: งาน : รับสมัครงาน ::

รายละเอียด
25 มีนาคม 2562
ประกาศสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
รายละเอียด
22 มีนาคม 2562
ประกาศ เรืองรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  
รายละเอียด
20 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
18 มีนาคม 2562
ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด
12 มีนาคม 2562
แก้ไขประกาศและขยายกำหนดเวลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 (ไม่ต้องผ่านภาค ก)
รายละเอียด
7 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รายละเอียด
7 มีนาคม 2562
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รายละเอียด
4 มีนาคม 2562
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด
20 กุมภาพันธ์ 2562
ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-14 มี.ค.62
รายละเอียด
30 มกราคม 2562
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) (ระหว่างวันที่ 7-21 ก.พ. 62)

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

รายละเอียด
8 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเครือข่าย นบม.เรื่อง“สองทศวรรษเครือข่าย นบม.กับมิติใหม่ของอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ”


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด
19 มีนาคม 2562
โครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2562
รายละเอียด
19 มีนาคม 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) (เพิ่มเติม)
รายละเอียด
7 มีนาคม 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายละเอียด
7 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในาถาบันอุดมศึษาใต้)
รายละเอียด
31 มกราคม 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ระดับอุดมศึกษา


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
25 มีนาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว430 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 472 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562  
รายละเอียด
21 มีนาคม 2562
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก  
รายละเอียด
19 มีนาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว406 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 489 ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายละเอียด
19 มีนาคม 2562
หนังสือเวียนที่ ศธ 0501(8)/ว408 เรื่อง นิตยสาร SAWASDEE ฉบับ March 2019
รายละเอียด
18 มีนาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว401 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 471 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2562
รายละเอียด
11 มีนาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว361 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 470 ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2562
รายละเอียด
4 มีนาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว314 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 469 ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2562
รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือเวียนที่ ศธ 0501(8)/ว297 เรื่อง นิตยสาร SAWASDEE ฉบับ February 2019
รายละเอียด
25 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว285 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 468 ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์2562
รายละเอียด
21 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสารโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รายละเอียด
20 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว269 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 488 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
18 กุมภาพันธ์ 2562
การรับข้อเสนอโครงการ โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด
16 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว257 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 467 ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์2562
รายละเอียด
11 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว230 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 466 ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์2562
รายละเอียด
4 กุมภาพันธ์ 2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว146 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 465 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์2562
รายละเอียด
28 มกราคม 2562
ประกาศคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ TMTE Fund รอบ Full Proposal ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒