Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเขียนรายงานการศึกษาตนเองเพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)” [ 13:06:2562]

      วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 [ 11:06:2562]

      สป.อว. (ด้านการอุดมศึกษา) สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ร่วมจัดงาน “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” [ 27:05:2562]

      การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ” กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ณ จังหวัดน่าน [ 24:05:2562]

      รองนายกย้ำนโยบายให้มหาวิทยาลัยปรับตัวเพื่อตอบรับความต้องการในการพัฒนาประเทศ [ 16:05:2562]

      การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 [ 08:05:2562]

:: งาน : รับสมัครงาน ::

ไม่มีข่าวใหม่ ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

ไม่มีข่าวใหม่ ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด
2 ตุลาคม 2563
ประกาศ สป.อว. เรื่อง กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
19 พฤศจิกายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว1452 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวอุดมศึกษา ปีที่ 13 ฉบับ 559 ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  
รายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว1437 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวอุดมศึกษา ปีที่ 13 ฉบับ 558 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด
9 พฤศจิกายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว1414 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวอุดมศึกษา ปีที่ 13 ฉบับ 557 ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด
2 พฤศจิกายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว1379 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวอุดมศึกษา ปีที่ 13 ฉบับ 556 ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว1319 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 508 ประจำเดือนตุลาคม 2563
รายละเอียด
22 ตุลาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว1310 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวอุดมศึกษา ปีที่ 13 ฉบับ 555 ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
19 ตุลาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว1295 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวอุดมศึกษา ปีที่ 13 ฉบับ 554 ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
12 ตุลาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว1256 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวอุดมศึกษา ปีที่ 13 ฉบับ 553 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
5 ตุลาคม 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว1228 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวอุดมศึกษา ปีที่ 13 ฉบับ 552 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2563
รายละเอียด
25 กันยายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว1182 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 551 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563
รายละเอียด
25 กันยายน 2563
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว1181 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 507 ประจำเดือนกันยายน 2563