Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ [ 20:03:2560]

      พิธีมอบทุนการศึกษา หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ [ 15:03:2560]

      พิธีมอบทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี [ 14:03:2560]

      เปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน)” รุ่นที่ 16 [ 13:03:2560]

      สกอ. เร่งขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิตนักศึกษา [ 08:03:2560]

      โครงการ ASEAN Way Forward for SDGs and COP21 thru Social and Sustainability Sciences [ 06:03:2560]

:: ข่าวจากสำนักพิมพ์ ::

สภา มนพ.ถกร้องอธิการบดีลอกผลงาน [ 09:03:2560 ]
กกอ.ยังไม่สรุปฟัน 98 หลักสูตรไร้คุณภาพ [ 09:03:2560 ]
สกอ.ขยายเรียนรู้ตลอดชีวิต [ 06:03:2560 ]

:: งาน : รับสมัครงาน ::

รายละเอียด
21 มีนาคม 2560
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
รายละเอียด
21 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รายละเอียด
2 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รายละเอียด
26 มกราคม 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::

รายละเอียด
23 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน)" รุ่นที่ 16 และ รุ่น 17
รายละเอียด
27 มกราคม 2560
การฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน)” รุ่นที่ 16 (ใบสมัครและแบบตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมแนบท้ายโครงการฯ)


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::


17 มีนาคม 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

14 มีนาคม 2560
ด่วนที่สุด! ทุนรัฐบาลจีน (ป.เอก) ของ ม.ยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560

13 มีนาคม 2560
ด่วนที่สุด! ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับอาจารย์สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2560
การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสมัครออนไลน์ผ่าน https://muakru.job.thai.com/

8 กุมภาพันธ์ 2560
สกอ. ร่วมกับ Royal Society เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.2017) สถาบันอุดมศึกษา อาจารย์และนักวิจัยที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ ของ Newton Fund และ Royal society ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา โทรศัพท์ 026105299

8 กุมภาพันธ์ 2560
สกอ. ร่วมกับ British Academy เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.2017) สถาบันอุดมศึกษา อาจารย์และนักวิจัยที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ ของ Newton Fund และ British Academy ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา โทรศัพท์ 026105299, 026105331
รายละเอียด
2 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
2 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
23 มีนาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนแจ้งรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนประจำปีการศึกษา 2017/2018 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และหลักสูตรอบรมภาษาจีน และทุนการศึกษาปริญญาโทภายใต้โครงการ High-level Youth of Excellence Scheme of China สอบถามได้ที่ Mr.Ma Chao เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา 02-245-2918 หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2560  
รายละเอียด
22 มีนาคม 2560
การสัมมนาโครงการ Education ICT Forum 2017  
รายละเอียด
14 มีนาคม 2560
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (KOICA) เปิดรับคำขอรับอาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2560 เฉพาะสาขา Korean Language Education เท่านั้น สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจขอรับอาสาสมัครเกาหลีสามารถส่งใบคำขอได้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560

14 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย ประกาศมอบทุนการศึกษาปริญญาโทสาขาพุทธศาสนา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ ประจำปี 2560 จำนวน 3 ทุน ผู้สนใจสามารถโดยตรงได้ที่สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 มีนาคม 2560
รายละเอียด
13 มีนาคม 2560
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
รายละเอียด
7 มีนาคม 2560
แบบสำรวจความสนใจมีความร่วมมือด้านการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในประเทศอียิปต์
รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2560
แบบสำรวจข้อมูลโครงสร้างอายุบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2559
รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2560
ต้นทุนผลผลิตสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2560 (ข้อมูล 1 ตุลาคม 58-30 กันยายน 59)

20 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาเครือข่าย นบม. (16-18 ก.พ. 2560)
รายละเอียด
19 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนดลยี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
รายละเอียด
15 กุมภาพันธ์ 2560
การสนับสนุนอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ Thailand 4.0

8 กุมภาพันธ์ 2560
องค์กร Humanitarian Affairs เชิญชวนนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าร่วมการประชุม University Scholars Leadership Symposium ครั้งที่ 8 หัวข้อ Building Life, Giving Hope วันที่1-7 สิงหาคม 2560 ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด
6 กุมภาพันธ์ 2560
Mekong Institute ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักและบริหารจัดการกองทุนความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (กองทุนMKCF) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โครงการต้องมีระยะเวลา 6 เดือนถึง 3 ปี หมดเขตวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

31 มกราคม 2560
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55
รายละเอียด
29 มกราคม 2560
มหาวิทยาลัย Hebrew University of Jerusalem รับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาปริญญาโทด้านโภชนาการและสัตวศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีความโดดเด่นทางวิชาการและความเป็นผู้นำ หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2560
รายละเอียด
24 มกราคม 2560
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการนักเรียน นิสิตนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2559