Untitled Document Untitled Document Untitled Document
:: ภารกิจผู้บริหาร ::

      การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเขียนรายงานการศึกษาตนเองเพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)” [ 13:06:2562]

      วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 [ 11:06:2562]

      สป.อว. (ด้านการอุดมศึกษา) สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ร่วมจัดงาน “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” [ 27:05:2562]

      การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ” กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ณ จังหวัดน่าน [ 24:05:2562]

      รองนายกย้ำนโยบายให้มหาวิทยาลัยปรับตัวเพื่อตอบรับความต้องการในการพัฒนาประเทศ [ 16:05:2562]

      การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 [ 08:05:2562]

:: งาน : รับสมัครงาน ::


16 ตุลาคม 2562
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิปริญญาโท จำนวน ๗ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒   
รายละเอียด
23 กันยายน 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักนิติการ
รายละเอียด
20 กันยายน 2562
ประกาศ เรื่อรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียด
3 กันยายน 2562
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรสงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับดอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม

:: อบรม : ศึกษาต่อ ::


27 กันยายน 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ณ สถาบัน IIT ของอินเดีย หมดเขตยื่นเอกสารการสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562


:: ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด
30 กันยายน 2562
ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี


:: แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
21 ตุลาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว711 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 502 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2562  
รายละเอียด
15 ตุลาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว682 เรื่อง ส่งนิตยสาร SAWASDEE ฉบับ October 2019

15 ตุลาคม 2562
ทุนวิจัยบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านการแพทย์ (Thailand MED TECH Excellence Fund) เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 30 พ.ย. 62 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tmtefund.org/
รายละเอียด
14 ตุลาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว680 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 501 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
7 ตุลาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว652 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 499-500 ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
24 กันยายน 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว595 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 494 ประจำเดือนกันยายน 2562
รายละเอียด
23 กันยายน 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว590 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ฉบับ 498 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2562
รายละเอียด
19 กันยายน 2562
รายงานผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
16 กันยายน 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว545 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI newsletter ฉบับ 497 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2562
รายละเอียด
12 กันยายน 2562
หนังสือเวียนที่ อว 0221.8/ว538 เรื่อง นิตยสาร SAWASDEE ฉบับ September 2019
รายละเอียด
9 กันยายน 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว512 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI newsletter ฉบับ 496 ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562
รายละเอียด
2 กันยายน 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว474 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI newsletter ฉบับ 495 ประจำวันที่ 2 กันยายน 2562
รายละเอียด
26 สิงหาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว438 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ MHESI newsletter ฉบับ 494 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562
รายละเอียด
22 สิงหาคม 2562
หนังสือเวียน ที่ อว 0221.8/ว415 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 493 ประจำเดือนสิงหาคม 2562