Untitled Document Untitled Document Untitled Document
::ข่าวผู้บริหาร ::
      (Thai-Austrian Friendship 150th Anniversary Celebration Concert) [ 13:02:2562]
      ทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 [ 08:02:2562]
::แวดวงอุดมศึกษา ::

รายละเอียด
20-02-2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว269 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 488 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
รายละเอียด
18-02-2562
การรับข้อเสนอโครงการ โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
รายละเอียด
16-02-2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว257 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 467 ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์2562  
รายละเอียด
11-02-2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว230 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 466 ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์2562  
รายละเอียด
04-02-2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว146 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 465 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์2562  
รายละเอียด
28-01-2562
ประกาศคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ TMTE Fund รอบ Full Proposal ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
รายละเอียด
24-01-2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว128 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 464 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562     
รายละเอียด
21-01-2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว111 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 463 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562  
รายละเอียด
21-01-2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว112 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 487 ประจำเดือนมกราคม 2562  
รายละเอียด
11-01-2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว87 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 462 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562  
รายละเอียด
07-01-2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว27 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 461 ประจำวันที่ 7 มกราคม 2562  
รายละเอียด
02-01-2562
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 460 ประจำวันที่ 2 มกราคม 2562  
รายละเอียด
24-12-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว2064 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 459 ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
รายละเอียด
20-12-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว2050 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 486 ประจำเดือนธันวาคม 2561  
รายละเอียด
17-12-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว2022 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 458 ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2561  
รายละเอียด
11-12-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1987 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 457 ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561     
รายละเอียด
03-12-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1949 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 456 ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2561  
รายละเอียด
28-11-2561
โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย  
รายละเอียด
26-11-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1902 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 455 ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  
รายละเอียด
23-11-2561
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561  
รายละเอียด
19-11-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1859 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 454 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  
รายละเอียด
19-11-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1868 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 485 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  

16-11-2561
ขอเชิญชวนเยาวชนไทยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีคลาสสิกสากล งาน ARD International Music Competition Munich 2019 ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 2-20 กันยายน 2562 ณ สหพันธรัฐเยอรมัน โดยแข่งขันเครื่องดนตรีประเภทบาสซูน คลาริเนต เชลโล และเครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ สมัครได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562   
รายละเอียด
15-11-2561
ข้อกำหนดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน งปม. 2562 (แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ)  
รายละเอียด
15-11-2561
ข้อกำหนดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน งปม. 2562 (ข้อกำหนดโครงการ:TOR)  
รายละเอียด
12-11-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1828 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 453 ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  

09-11-2561
ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ TMTE Fund (รอบ Concept Proposal)   
รายละเอียด
05-11-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1786 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 452 ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  
รายละเอียด
29-10-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1745 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 451 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2561  
รายละเอียด
26-10-2561
แบบแสดงความประสงค์ในการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาฮังการี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  
รายละเอียด
25-10-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1723 เรื่อง ส่งอนุสารอุดมศึกษา ฉบับ 484 ประจำเดือนตุลาคม 2561  
รายละเอียด
25-10-2561
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
22-10-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1702 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 450 ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2561  
รายละเอียด
12-10-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 0501(8)/ว1659 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 449 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2561  
รายละเอียด
08-10-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 05014(8)/ว1630 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 448 ปรจำวันที่ 8 ตุลาคม 2561  
รายละเอียด
03-10-2561
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานและความต้องการและคุณค่าที่องค์กร ผู้ใช้บัณฑิตได้รับจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ CWIE ในสาขาวิชาชีพท่องเที่ยวและโรงแรม ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom A ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ   
รายละเอียด
02-10-2561
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
รายละเอียด
01-10-2561
หนังสือเวียน ที่ ศธ 05014(8)/ว1592 เรื่อง ส่งจดหมายข่าวรายสัปดาห์ OHEC newsletter ฉบับ 447 ปรจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561  

20-09-2561
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  

28-08-2561
สกอ.ร่วมกับ สกว. สวก. TCELs และสมาคม ThaiBio
ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน
Promoting I with I ปีที่ 2
เรียนเชิญนักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา
"การนำเสนอผลงานวิจัยที่พร้อมนำไปต่อยอดทางธุรกิจ"
พร้อมเจรจาความร่วมมือกับนักวิจัยภายในงาน
วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2561 (ไม่มีค่าใช้จ่าย และจำนวนจำกัด)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ดร. รุ่งทิวา เปี่ยมทองคำ
โทร. 026445499 ต่อ 129 หรือ rungtiwa@tcels.or.th
  
รายละเอียด
16-08-2561
KOICA เสนอให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการ World Friend Korea Advisors Program หน่วยงานภาครัฐที่สนใจโปรดกรอกแบบคำขอรับความร่วมมือเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 3 ชุดและส่งมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 23 สิงหาคม 2561 คำขอรับฯ ที่มาถึงภายหลังวันดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา   
รายละเอียด
14-08-2561
หนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา  

10-08-2561
โครงการประชุมเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการเปิดเผยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ  

05-07-2561
JICA เปิดรับคำขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่น/อาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส เพื่อมาปฏิบัติงานสาขา Development of Engineer/Industrial Workforce, City and Local Environment Improvement, และ Aging หน่วยงานที่สนใจให้จัดทำคำขอเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง 3ชุด และสำเนา 1ชุด กำหนดปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม 2561 คำขอรับที่มาถึงหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา   
รายละเอียด
05-07-2561
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปี 2559  

28-06-2561
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)  
รายละเอียด
21-06-2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ.2560-2564)   
รายละเอียด
20-06-2561
การเปลี่ยนชื่อประเทศของ Kingdom of Swaziland (ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์)   
รายละเอียด
08-06-2561
ขอเชิญสมัครขอรับทุนฝึกอบรมด้าน IT จาก Centre for Development of Advanced Computing ณ สาธารณรัฐอินเดีย  

22-05-2561
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ประจำปี 2562 ประเภททุนวิจัยหรือทุนเรียนปริญญาตรี สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2562   
รายละเอียด
03-05-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ   
รายละเอียด
03-05-2561
เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดการความรู้ ปี 2561 เรื่อง กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับ "ผ่าทางตัน" & กฏหมายใกล้ตัว เผื่อใครคนนั้น? สำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 27 เมษายน 2561   

01-05-2561
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรมของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่นเพื่ออบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (www.ipthailand.go.th)  

01-05-2561
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ 2560  
รายละเอียด
27-04-2561
เชิญชวน นศ. ส่งผลงานการออกแบบเสื้อผ้า รวมทั้งเครื่องประดับตกแต่ง และเข้าร่วมงาน International Graduate Fashion Spectacle (IGFS) 2018 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา (ปิดรับสมัคร 30 เม.ย. 61)  
รายละเอียด
25-04-2561
ขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงาน JAPAN JOB FAIR 2018 ระหว่างวันศุกร์และเสาร์ที่ 8 – 9 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. – 18.00 น. ณ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   
รายละเอียด
25-04-2561
ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาตอบแบบสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
รายละเอียด
18-04-2561
คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนมหาวิทยาลัย/สถาบันของท่านพิจารณาจัดส่งนิสิตนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม FISU Forum ครั้งที่ 14   

09-04-2561
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 (วันที่ 10 และ 11 พฤษภาคม 2561)  
รายละเอียด
09-04-2561
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  
รายละเอียด
30-03-2561
ขอเชิญร่วมทดสอบ SAMFA ของสาธารณรัฐอิหร่าน  
รายละเอียด
22-03-2561
ทุนวิจัย UNESCO/POLAND CO-SPONSORED FELLOWSHIPS PROGRAMME IN ENGINEERING CYCLE 2018 (ปิดรับใบสมัครภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561)  
รายละเอียด
20-03-2561
ประกาศ คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่องชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นกีฬาที่จะจัดให้มีในการแข่งขัน กีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (ฉบับปรับปรุง)  
รายละเอียด
20-03-2561
กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์" (update 9มีค61)  

19-03-2561
เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาวิชาการเครือข่าย นบม. ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561  
รายละเอียด
12-03-2561
ใบสมัครมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร ประจำปี 2561  

08-03-2561
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการ International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018) ระหว่างวันที่ 26 -28 เมษายน 2561 ณ Hotel Winsor Suites & Convention สุขุมวิท กรุงเทพฯ รายละเอียด ดูได้ที่ เว็บไซต์  

08-03-2561
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & tHE 19th symposium on TQM Best Practices in Thailand ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รายละเอียดดูได้จากเว็บไซต์  
รายละเอียด
05-03-2561
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 (แบบรายงานผลงานฯ)  
รายละเอียด
28-02-2561
ประกาศคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
รายละเอียด
26-02-2561
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑  
รายละเอียด
20-02-2561
Sun Yat-Sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังเปิดรับสมัครผู้จบมัธยมปลายที่มีอายุ 18-25 ปีที่สนใจขอรับทุน 2018 Belt and Road Undergraduate Scholarship Programme for International Students โดยต้องมีผลสอบระดับความรู้ภาษาจีนอย่างน้อย HSK4 หรือ HSK5 แล้วแต่สาขาที่สมัคร สมัครได้ทาง http://application.sysu.edu.cn ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยผู้สนใจสมัครต้องขอรับจดหมายรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2561 เพื่อประกอบการสมัครออนไลน์ด้วย   
รายละเอียด
20-02-2561
Jiangsu Provincial Department of Education สาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอให้ทุน 2018 Jasmine Jiangsu Tertiary Education Scholarship for Southeast Asia เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนระดับดีและมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนดีมาก สมัครโดยตรงที่ www.studyinjiangsu.org ภายใน 31 พฤษภาคม 2561   
รายละเอียด
14-02-2561
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๐ ส่งข้อมูลดังกล่าวกลับทางอีเมล์ policygroup2017@gmail.com ภายในวันที่๒๘กุมภาพันธ์๒๕๖๑  
รายละเอียด
13-02-2561
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561  
รายละเอียด
09-02-2561
เอกสารการเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นฯ ประจำปีการศึกษา 2561  

08-02-2561
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560  
รายละเอียด
07-02-2561
องค์การความร่วมมือแห่งประเทศเกาหลี (Korea International Cooperation Agency) ประจำประเทศไทยกำลังเปิดรับคำขอรับอาสาสมัครเกาหลีในสาขา Korean Language Education เพื่อมาปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยที่สนใจโปรดกรอกแบบคำขอรับเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 4 ชุด (ตัวจริง 3 ชุดและสำเนา 1 ชุด) ส่งมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ คำขอรับที่มาถึงภายหลังปิดรับสมัครแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณา   

02-02-2561
สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เสอนให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐอินเดีย ผู้สนใจต้องมีอายุ 25-45 ปี มีหนังสือสนับสนุนการรับทุนจากต้นสังกัด มีผลสอบ DIFA TES หรือ TOEFL หรือ IELTS เทียบเท่าระดับ B1 สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพิทยา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2203-5000 ต่อ 43102   
รายละเอียด
31-01-2561
การป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา  
รายละเอียด
29-01-2561
สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่สามขึ้นไป หรือผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี เข้ารับทุนอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งใบสมัครโดยตรงที่สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หมดเขตรับสมัคร 10 มีนาคม 2561   
รายละเอียด
26-01-2561
แบบฟอร์มข้อมูลการจัดหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2560-2561  
รายละเอียด
19-01-2561
แบบสำรวจความสนใจในการเข้าร่วม cluster เพื่อดำเนินงานความร่วมมือ Thai-Yunnan Universities Network กับสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
รายละเอียด
17-01-2561
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560  
รายละเอียด
16-01-2561
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งการเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่สนใจขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมทั้งทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ในหลายสาขาวิชา ยกเว้นแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด และแฟชั่น จากรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2017-2018 ผู้สนใจขอรับทุนต้องมีทักษะภาษาอังกฤษดีมาก สมัครโดยตรงที่เว็บไซต์ทุนรัฐบาลอินเดีย หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 มกราคม 2561   

15-01-2561
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสวทช. ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น & นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561)  
รายละเอียด
09-01-2561
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  

29-12-2560
กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น เสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในหลักสูตร Teacher Training Students เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลาหนึ่งปีหกเดือน ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 มกราคม 2561   
รายละเอียด
28-12-2560
ตารางสรุปโครงการฯ U-School Mentoring ปี 2561 ที่อนุมัติให้ดำเนินการ  
รายละเอียด
28-12-2560
ตารางข้อมูลโครงการฯ U-School Mentoring ปี 2561 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน  
รายละเอียด
28-12-2560
ตารางข้อมูลโครงการฯ U-School Mentoring ปี 2561 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด
28-12-2560
ตารางข้อมูลโครงการฯ U-School Mentoring ปี 2561 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  
รายละเอียด
28-12-2560
ตารางข้อมูลโครงการฯ U-School Mentoring ปี 2561 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก  
รายละเอียด
28-12-2560
ตารางข้อมูลโครงการฯ U-School Mentoring ปี 2561 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  
รายละเอียด
28-12-2560
ตารางข้อมูลโครงการฯ U-School Mentoring ปี 2561 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด
28-12-2560
ตารางข้อมูลโครงการฯ U-School Mentoring ปี 2561 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน  
รายละเอียด
28-12-2560
ตารางข้อมูลโครงการฯ U-School Mentoring ปี 2561 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  
รายละเอียด
28-12-2560
ตารางข้อมูลโครงการฯ U-School Mentoring ปี 2561 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
รายละเอียด
14-12-2560
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยในภาครัฐ ประจำเดือนของแต่ละหน่วยงาน ให้รายงานข้อมูล ณ วันสุดท้ายของเดือนสิ้นไตรมาส โดยรายงานทุกระยะ ๓ เดือน (๑ ปี : ๔ ครั้ง/ไตรมาส)  
รายละเอียด
13-12-2560
ร่างมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (1)  
รายละเอียด
13-12-2560
ร่างมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (2)  

01-12-2560
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๗ "การพัฒนานักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย"  

01-12-2560
การจัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561  
รายละเอียด
28-11-2560
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560  

17-11-2560
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การสรรหา หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   
รายละเอียด
15-11-2560
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560  
รายละเอียด
09-11-2560
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และทุนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2018 ในหลายสาขาวิชา อาทิ อิสลามศึกษา ตุรกีศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้สนใจต้องสมัครทาง https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home เท่านั้น มีเงื่อนไขผู้รับทุนต้องเรียนภาษาตุรกีก่อนเป็นเวลาหนึ่งปี หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560   
รายละเอียด
02-11-2560
แบบฟอร์มการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 - 2559  
รายละเอียด
27-10-2560
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
รายละเอียด
27-10-2560
คณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะประกาศพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันครูที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยขอให้เสนอชื่อภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม 10300 โทรศัพท์ 0 2281 4843 และ 0 2280 4333   
รายละเอียด
17-10-2560
แบบสำรวจ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560   
รายละเอียด
16-10-2560
แผนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุก ปี ๒๕๖๑  
รายละเอียด
16-10-2560
Higher Education Commission of Pakistan กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่รับนักศึกษาแบบจำกัดที่นั่งในสาขาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2017-2018 โดยสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.hec.gov.pk/site/sfs กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2560   
รายละเอียด
16-10-2560
Bangladesh University of Engineering & Technology จัดสรรที่นั่งเรียนแก่นักศึกษาต่างชาติประเทศละ 10 ที่นั่ง เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2017-2018 โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.buet.ac.bd ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560   
รายละเอียด
10-10-2560
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 พร้อมรายละเอียดประกอบ  
รายละเอียด
04-11-2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมเดินทางไปฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานฯ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
รายละเอียด
27-10-2559
ประกาศรัฐบาลญีปุ่่นขอเชิญเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS2016) หัวข้อ Economics ณ ประเทศญี่ปุ่น สมัครโดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ปิดรับสมัครภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นี้  
::ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด
31-01-2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ระดับอุดมศึกษา  

25-01-2562
ทุน The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program ปีการศึกษา 2562/2563 เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในประเทศอาเซียนที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเดินทางไปศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng   
รายละเอียด
23-01-2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2561  
รายละเอียด
18-01-2562
แบบฟอร์มสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 1)  
รายละเอียด
11-01-2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสมัครขอรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ  
รายละเอียด
11-01-2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เอกสารเพิ่มเติม)  
รายละเอียด
03-01-2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
รายละเอียด
26-12-2561
ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเทสโกโลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561  
รายละเอียด
20-12-2561
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)   
รายละเอียด
06-12-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562   
รายละเอียด
14-11-2561
ระเบียบการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
รายละเอียด
12-11-2561
การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562  
รายละเอียด
12-11-2561
ระเบียบการให้ทุน โครงการ "ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ" ประจำปีการศึกษา 2561  
รายละเอียด
07-11-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2561   
รายละเอียด
03-10-2561
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) เพิ่มเติม TCAS รอบที่ 5  

27-09-2561
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุน “Endeavour Leadership Program (ELP)” โดยเป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสามารถสมัครรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aei.bkk@dfat.gov.au  
รายละเอียด
21-09-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2561  

07-09-2561
ทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปี 2561-2562  
รายละเอียด
31-08-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1)   
รายละเอียด
26-08-2561
ประกาศคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ สามารถโหลดเอกสารประกาศ และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ที่นี้  
รายละเอียด
09-08-2561
ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2  
รายละเอียด
02-08-2561
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม   

20-07-2561
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

20-07-2561
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

20-07-2561
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  
รายละเอียด
17-07-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัว โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561(กลุ่มที่ 1)  
รายละเอียด
16-07-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561  
รายละเอียด
28-06-2561
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากรัฐบาลคูเวต : รัฐบาลคูเวตจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561/2562 ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยคูเวต ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bic.moe.go.th   
รายละเอียด
22-06-2561
ใบสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)  

20-06-2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

20-06-2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

20-06-2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
รายละเอียด
15-06-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)  
รายละเอียด
15-06-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561   
รายละเอียด
15-06-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ  
รายละเอียด
13-06-2561
การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

08-06-2561
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) เพิ่มเติม  

31-05-2561
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560  

31-05-2561
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560  
รายละเอียด
25-05-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)  
รายละเอียด
23-05-2561
ประกาศเรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

18-05-2561
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี 5 ปี (ม.6) เพิ่มเติม  
รายละเอียด
01-05-2561
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)   
รายละเอียด
23-04-2561
ประกาศ เปิดรับสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ)   
รายละเอียด
20-04-2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑   

20-04-2561
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (ม.6) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี)  
รายละเอียด
10-04-2561
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560  
รายละเอียด
10-04-2561
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560  
รายละเอียด
27-03-2561
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) แบบฟอร์มผู้ประสานงาน  
รายละเอียด
27-03-2561
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) แบบฟอร์มที่2  

26-03-2561
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครทุนประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 1. ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) 2. ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561   
รายละเอียด
21-03-2561
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี)  
รายละเอียด
12-03-2561
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) แบบฟอร์มที่1  
รายละเอียด
26-02-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561  
รายละเอียด
19-02-2561
ประกาศรายชื่อสถาบันฝ่ายผลิตครูที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
รายละเอียด
09-02-2561
รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) ตามความต้องการของส่วนราชการ ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
15-12-2560
เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการ ๒๕๖๑ เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (๕ ปี)  
รายละเอียด
14-12-2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องรับสมัครทุนโครงการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)   
รายละเอียด
29-11-2560
ประกาศ รับสมัครทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2561  
รายละเอียด
15-11-2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
รายละเอียด
09-11-2560
การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2561  
รายละเอียด
09-11-2560
การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2561   
รายละเอียด
25-10-2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย  
รายละเอียด
03-11-2559
การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560  
::อบรม : ศึกษาต่อ ::

รายละเอียด
08-02-2562
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเครือข่าย นบม.เรื่อง“สองทศวรรษเครือข่าย นบม.กับมิติใหม่ของอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ”  
รายละเอียด
25-10-2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 18 (กำหนดการและการเตรียมตัวการฝึกอบรมแนบท้ายประกาศนี้)  
รายละเอียด
10-08-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด
06-07-2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "วิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF" และเปลี่ยนสถานที่จัดการฝึกอบรม จากเดิมเป็น โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ และขอให้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561  
รายละเอียด
25-06-2561
ประกาศรับสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 30 - 31 เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 6 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดโครงการแนบท้ายประกาศนี้)  
รายละเอียด
01-06-2561
ประกาศรับสมัคร "การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF"  

01-06-2561
ประกาศรายชื่อผุ้เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที 29   
รายละเอียด
01-06-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 4  

30-05-2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียด
07-05-2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 28 - 29 เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดโครงการแนบท้ายประกาศนี้)  

28-04-2561
เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุ่นที่ 29 ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดโครงการแนบท้ายประกาศนี้)  

16-04-2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดอบรมการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรออนไลน์ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ และเจ้าหน้าที่ (ผู้อนุมัติ) ของสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานท่าน  

21-03-2561
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร : โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษารุ่น 4  
รายละเอียด
15-03-2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มี.ค. 2561 จำนวน 3 ทุน  
รายละเอียด
15-02-2561
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภทสอบตรง) รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ฯ ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://sa.pit.ac.th/reg/ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติาได้ที่ โทรศัพท์ 02-104-9099 ต่อ 1510-3 และ 080-5915923 หรือดูรายละเอียดที่ www.pit.ac.th  

26-01-2561
เรื่อง การสัมมนาทางวิชาการเครือข่าย นบม.  
รายละเอียด
03-01-2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) ตามความต้องการของส่วนราชการในส่วนทุนของ สกอ.  

26-12-2560
สกอ.ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่www.knit.or.th   
รายละเอียด
25-12-2560
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนการศึกษา) ตามความต้องการของส่วนราชการ ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
27-11-2560
ประชาสัมพันธ์หนังสือ "กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา" ตามหนังสือสำนักนิติการ ที่ ศธ 0592(4)/ว 1819 ลงวันที่ 27 พ.ย. 60  
รายละเอียด
20-11-2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนการศึกษา) ตามความต้องการของส่วนราชการ ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
09-11-2560
การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2561  
รายละเอียด
03-11-2560
เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดการความรู้ "เรื่องร้องเรียนไม่ยาก ใคร ๆ ก็แก้ไขได้  
รายละเอียด
03-11-2560
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนาสัญจรเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
รายละเอียด
31-10-2560
การเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 17  
รายละเอียด
30-10-2560
กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 27  
รายละเอียด
24-10-2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)" รุ่นที่ 17 (แก้ไขกำหนดการฝึกอบรม)  
รายละเอียด
06-10-2560
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนังสือเวียนแจ้ง ม/ส ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(4)/1553 ลงวันที่ 6 ต.ค. 60 ตามไฟล์เอกสารแนบ ส่งภายในวันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 60  
::งาน : รับสมัครงาน ::

รายละเอียด
30-01-2562
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) (ระหว่างวันที่ 7-21 ก.พ. 62)  
รายละเอียด
21-01-2562
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-23 ก.พ.62)  
รายละเอียด
30-11-2561
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
20-11-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมืนความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
20-11-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
12-11-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
08-11-2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
29-10-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนด เวลา เเละสถานที่คัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
26-10-2561
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
12-10-2561
ประกาศสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ  
รายละเอียด
08-10-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกผุ้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
02-10-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
25-09-2561
ประกาศสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา เรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา จำนวน 3 อัตรา  
รายละเอียด
25-09-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา เเละสถานที่ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชีปฎิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
14-09-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
30-08-2561
ผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
รายละเอียด
23-08-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
รายละเอียด
22-08-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
21-08-2561
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
รายละเอียด
08-08-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
รายละเอียด
07-08-2561
ประกาศสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
รายละเอียด
06-08-2561
ประกาศนำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
24-07-2561
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
รายละเอียด
24-07-2561
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   

18-07-2561
ประกาศสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จำนวน 21 อัตรา  
รายละเอียด
12-07-2561
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  

09-07-2561
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
รายละเอียด
09-07-2561
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
รายละเอียด
05-07-2561
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของ สกอ.  
รายละเอียด
26-06-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารรับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
25-06-2561
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
รายละเอียด
19-06-2561
ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
รายละเอียด
25-05-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
21-05-2561
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
รายละเอียด
11-05-2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
11-05-2561
รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา และรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ  
รายละเอียด
30-03-2561
ประกาศสำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักนิติการ  
รายละเอียด
19-03-2561
ประกาศสำนักนิติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร ณ สำนักนิติการ  
รายละเอียด
27-02-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการประเภทคนพิการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
26-02-2561
ประกาศสำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักนิติการ   
รายละเอียด
14-02-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนด เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการประเภทคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
22-01-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการประเภทคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
16-01-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
05-01-2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนด เวลา และสถานที่ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
20-12-2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
15-12-2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
13-12-2560
ประกาศผลการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกาา  
รายละเอียด
12-12-2560
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
04-12-2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษาพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
04-12-2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกเพื่อเข้าประกอบการร้านอาหารสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
23-11-2560
ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
20-11-2560
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าประกอบการร้านอาหารสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
16-11-2560
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
รายละเอียด
07-11-2560
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
03-11-2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
รายละเอียด
30-10-2560
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการฯ   
รายละเอียด
12-10-2560
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการฯ  
รายละเอียด
10-11-2559
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รายละเอียด
10-11-2559
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช